preskoči na sadržaj

Strukovna škola Pula

Login

__________________________________________________

Virtualna knjižnica Strukovne Škole Pula

Virtualna knjižnica Strukovne škole Pula

Tražilica
Pisane provjere

Okvirni vremenik pisanih provjera šk. god. 2018./19.

predavanja
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 85/15.)

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:
-  pisanim putem na adresu: Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula
-  elektroničkom poštom na adresu: mirela.lulic1@skole.hr
-  telefonom na broj: 052/216-261

Usmeno postavljeni zahtjevi primati će se na zapisnik utorkom i četvrtkom od 8,30 do 10,30 u administraciji Škole, Zagrebačka 22, Pula.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Temeljem čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, a sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalni troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 12/14.), Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

 

Službenik za informiranje Strukovne škole Pula:

JELENA GLAVAŠ, MAG. IUR., do povratka na rad prethodno imenovane službenice:

MIRELA BEBEK, DIPL.IUR.
TAJNICA ŠKOLE

TEL: 052/216-261, 099/2562455
E-MAIL: jelena.glavas2@skole.hr

preskoči na navigaciju