preskoči na sadržaj

Strukovna škola Pula

Login
Tražilica
Pisane provjere

Okvirni vremenik pisanih provjera šk. god. 2018./19.

predavanja
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 85/15.)

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti:
-  pisanim putem na adresu: Strukovna škola Pula, Zagrebačka 22, Pula

- elektroničkom poštom na adresu: mirela.lulic1@skole.hr

- na broj: 099/2562455 (od ponedjeljka do petka u uredovno radno vrijeme od 8,30 do 10,30)

Usmeno postavljeni zahtjevi primati će se na zapisnik utorkom i četvrtkom od 8,30 do 10,30 u uredu službenika za informiranje, Zagrebačka 22, Pula  - ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19 ZAHTJEVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA PRIMAT ĆE SE NA OVAJ NAČIN ISKLJUČIVO UZ PRETHODNU NAJAVU NA BROJ 099/2562455. 

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Temeljem čl. 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, a sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalni troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, br. 12/14.), Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

 

Službenik za informiranje Strukovne škole Pula:

MIRELA BEBEK, DIPL.IUR.
TAJNICA ŠKOLE

099/2562455

 

preskoči na navigaciju