2021-10-13 09:14:38

Radionice za roditelje - "Uspješno roditeljstvo"

Radionice za roditelje učenika prvih razreda započinju u utorak 19. listopada 2021. godine u 17 sati. 

Radionice organizira udruga za osobni rast i razvoj "Odiseja", a financiraju se iz proračuna Istarske županije. Voditeljice radionica su pedagogica škole Ljiljana Meščić Blažević i Denise Vojvoda Scrobe, dipl. soc. radnica. Teme o kojima će biti riječ su: 

- Kako se nositi sa strahovima i brigama koji su dio promjena u odrastanju djece i samih roditelja?
- Kako bolje razumjeti i komunicirati sa svojim djetetom?
- Kako ostati u što boljem odnosu sa svojim djetetom u doba adolescencije?
- Kako razvijati samopoštovanje kod djeteta?
- Suradnja sa školom.

Radionice će se provoditi uz primjenu epidemioloških mjera prema uputama Stožera civilne zaštite Istarske županije.


Strukovna škola Pula